สถิติ
เปิดเมื่อ23/02/2013
อัพเดท13/01/2014
ผู้เข้าชม12175
แสดงหน้า14209
ปฎิทิน
January 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
AdsOne.com

Lus txhawb zog

อ่าน 205 | ตอบ 1Cov phoojywg... Hnub no kuv yuav piav txog ib yam hais txog kev pab rau sawv daws mloog. Vim kuv pom tau tias muaj ntau zaug uas tsis sib haum xeeb vim yog tsis muaj muaj kev sib pab. Tiam sis kuv xav kom muaj lub siab hlub sib pab tsis xam khib. ntau zaug txoj kev hlub uas peb tau muaj pub rau lwm tus ploj ntsis mus zoo yam li tsis muaj txiaj ntseg dab tsi Los vim yog txoj kev phem hauv peb siab Rhuav tshem tus txiaj ntxig uas peb tau pab lwm. Cov phoojywg tus uas saib lawm thov koj ho tig xav saib leej twg tau pab koj lawm tiam sis tus txiaj ntsig twb tsis nyob hauv koj siab lawm yog vim dab tsi. Hnub no kuv tsuthoj thov hais tias peb yug ntses thiab Vaub kib twb nyob tau ua ke. Leej tib neeg haj yam yuav nyob tau yog tias txhob sib khib.
yog koj muaj lub siab pab lwm tus ua li no zoo heev tiam sis yog peb tsis pab los ntawm lub siab hlub txhob pab kuj yuav zoo dua.... Tshuav ntxiv uas sau tsis tag rau nod...

ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

txam
kuvyogtxamxeemlis  kuvzoosiab tau nyeem koj covntawv. kuvkujyogibtug tub kawm vajlugkubthiab thov vajtswv foomkoohmoov rau koj
 
txam [49.230.166.xxx] เมื่อ 28/06/2014 11:11
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :